Around-The-Pump Induktorid

PI-25; PI- 65; PI- 100; PI-Matic 150

"Around-the-pump induktor" on vahukontsentraadi doseerimisseade, mis ühendatakse tuletõrjevee pumba surve- ja imemispoole vahele ning kuna sealt läheb vaid osa vett läbi, siis ei teki peamagistraalis rõhulangu. Kasutatakse põhiliselt laevade tulekustutussüsteemides.

"Around-the-pump induktor" PI-25.

tehnilised andmed:  *  pi25.pdf

„Around-the-pump inductor“ PI- 65.

tehnilised andmed:  *  pi65.pdf

„Around-the-pump inductor“ PI- 100.

tehnilised andmed:  *  pi100.pdf

„Around-the-pump inductor“ PI-Matic 150.

tehnilised andmed:  *  pimatic.pdf

www.skum.com