ROSEMOUNT Tank Radar

Rosemount Tank Gauging System - "Raptor" - Uue põlvkonna nivoomõõtesüsteem, mis tänu oma laiale seadmete valikule võimaldab mõõta ja inventariseerida nii suuremaid kui väiksemaid mahuteid ja mahutiparke.

TankRadar REX -  (NB! Tootmine lõpetatud alates 2015) Suuremate mahutite inventariseerimiseks pinnataseme mõõteriistana aktsepteeritud radar. Täpsus +/- 0,5 mm. Digitaalväljund, võimalikud väljundreleed ja temperatuurimõõtmise ühendamine.

TankRadar PRO - Väiksemate mahutite pinnataseme mõõtmiseks sobiv radar, Täpsus +/-10 mm - +/- 3 mm. Digitaalväljund, võimalik temperatuurimõõtmise ühendamine.

Radarite andmeside ühendatakse mõõtesüsteemi ühe juhtmepaari abil (Yamak Arm, või vastav kaabel). Kaabel tuuakse kontrollruumi, kus asub ka infoühildusplokk FCU 2160. Lisainfot leiate FCU_2160.pdf

Kui FCU ei asu juhtarvuti vahetus läheduses, on vaja FCU ja arvuti vahele paigaldada modem FBM 2180

TankMaster - täiuslik terminali inventariseerimisprogramm.

TankMaster Interneti versiooniga saab tutvuda siin: www.tankmaster.net     NB!  Login ID: DEMO  Password: DEMO

Lisaks kuuluvad süsteemi juurde TEMPERATUURIANDURID

Rosemount mahutite mõõtesüsteemi tutvustus: "Tank Intelligence is our business" 

Rosemount TankRadar koduleht:  www.tankradar.com