ROSEMOUNT Tank Gauging

Rosemount Tank Gauging Home Page

Rosemount Tank Gauging System on maailma juhtiv mahutite mõõtmise süsteem, mis põhineb usaldusväärsetel ja hooldusvabadel radar-nivoomõõturitel. Lihtsalt integreeritav olemasoleva võrgu, DCS või muu arvutisüsteemiga. Teiste tootjate nivoo-seadmete emuleerimise ehk ühildamise võimalus, lihtne tarkvara uuendamine. Süsteemi ülesehitus võimalik juhtmevabana (WirelessHART), juhtmestatult või kombineerituna mõlemast korraga.


PÕHITOOTED:       Rosemount Tank Gauging System ("Raptor")       TankRadar Pro       TankMaster       Wireless       LNG TankRadar

 TankRadar Rex - Suurepärane eelmise põlvkonna radar nivoo-mõõtur (tootmine lõpetatud alates 2015).

Rosemount Tank Gauging System ("Raptor") - mahutite mõõtmise süsteem - tõstab mahutite mõõtmise uuele tasemele, vastavaks üha kasvavatele nõudmistele tõhususe, ohutuse ja täpsuse osas. Täielik ja paindlik süsteem, mis põhineb avatud tööstus-standardil FOUNDATION ™ fieldbus. Kasutajateks rafineerimistehased, kütuse terminalid ja naftakeemia tööstused. See on täpne süsteem kütuse akstsiisiladude kaubavahetuseks, protsessimahutite kontrolliks tootmises, varude jälgimiseks või mahutite täitmiseks ilma ülevoolu riskita vastavalt SIL 3 ohutusklassile. Süsteem sisaldab kulu-tasuvaid alternatiive igas võimekuse klassis. 
KAKS TÜÜPILIST LAHENDUSE VARIANTI
• Kõrgeim täpsus - aktsiisilao kaubavahetuseks / laovarude kontrolliks               Seadmed kõrgeima täpsusega mõõtmiseks ja arvestuseks:
  • Nivoo: FMCW radar-nivoomõõtur Rosemount 5900S
  • Temperatuur ja settinud vee nivoo: mitme-punkti temperatuuriandur Rosemount 2240S + sensor 565/566 või 765 (3-või 4-juhtmega sensor kuni 16 mõõtepunktiga)
  • Surveandur: Rosemount 3051S
  • TankMaster WinOpi - täielik mahutite haldamise tarkvara arvutile 

• Keskmine täpsus - nt. protsessimahutite kontrolliks tootmises jms.     Seadmed kulu-efektiivseks mõõtmiseks ja arvestuseks:

  • Nivoo: puls-radar nivooandur Rosemount 5300 või 5400
  • Temperatuur: ühe punkti temperatuuriandur 644 + sensor 65
  • TankMaster WinView - lihtne mahutite haldamise tarkvara arvutile

 

 

Nivoo 
Rosemount 5900S Radar Level Gauge - FMCW ehk moduleeritava sagedusega pidevlaine radar-nivoomõõtur
Parimad mõõtetulemused, uudne disain, mõõtetäpsus ±0.5mm ja tüübikinnitus aktsiisiladude kaubavahetuseks (custody transfer accuracy),"2-in-1 redundancy" võimalus ehk kaks-ühes duubeldav mõõtmine, kus kaks sõltumatut radari elektroonikat on ühes radari korpuses ja kasutavad ühte antenni, mis võimaldab saavutada SIL 3 ohutuse taseme vaid ühe seadme abil. Valik erinevaid antenne vastavalt otstarbele ja paigaldusäärikule.
Rosemount 5900C Radar Level Gauge - FMCW radar-nivoomõõtur, väiksema tagatud mõõtetäpsusega
On 5900-seeria radari lihtsam versioon, usaldusväärne lahendus kulu-efektiivsete lahenduste tarvis, tagatud täpsusega ±3mm. Kontaktivaba mõõtmistehnoloogia hoiab hooldekulud madalal. Otstarbekas kasutamiseks juhtudel kus Kõrgeima täpsusega 5900S baasil lahendus osutub liiga kulukaks ning keskmise täpsusega 5300 ja 5400 seeria puls-radarid ei taga nõutavat täpsust. 
Rosemount 5300 GWR Level Transmitters - lainejuhikuga pulsradar-nivooandur
GWR-Guided Wave Radar ehk metallist lainejuhikuga radar-nivooandur. Ideaalne vedelike ja ka selliste probleemsete ainete taseme mõõtmiseks nagu viskoossed, poolvedelad ning ka tahked ained nagu graanulid, puudrid jms. Mõõtetäpsus alates ±3mm referents tingimustel, reaalolukorras ±5<10mm. Kütusemahutite põhja settinud vee (water interface) tasapinna samaaegse mõõtmise võimalus. Valik erinevaid lainejuhikuid erinevatele ainetele.
Rosemount 5400 Radar Level Transmitter - kontakivaba pulsradar-nivooandur
On usaldusväärne, ohutu ja piisava täpsusega  (±3mm referents tingimustel, reaalolukorras ±5<10mm) enamuse protsesside jälgimseks. Hoolduse kulud on praktiliselt olematud tänu kontaktivabale lahendusele. Lihtne seadistamine. Ideaalne kasutamiseks agressiivsete ja kleepuvate vedelike ning mahutis olevate takistuste korral. Kasutatakse ka lisaandurina SIL ohutuse ehk ületäitmise vältimiseks.
Temperatuur ja settinud vee nivoo (water interface)
Rosemount 2240S Multi-input Temperature Transmitter - mitme-punkti temperatuuriandur
Eriti stabiilne, vastav aktsiisilao kaubavahetuse (custody transfer) tarbeks, kus on nõutud eriti täpne nivoo ja temperatuuri mõõtmine net-standard mahu arvestusteks. Kasutamiseks integreeritult koos mitme-punkti temperatuuri-sensoritega 565566/ 765 või "Cool Down & Leak Detection Sensor" ehk jahtumise ja lekke tuvastamise sensoriga (krüogeen ja LNG-vedeldatud gaasi mahutitel). 
Rosemount 565/566 Multiple Spot or Average Temperature Sensor- mitme-punkti temperatuuri sensor
Mahutab kuni 16 mõõtepunkti/elementi, mis paigutatuna erinevatele kõrgustele võimaldab jägida produkti temperatuuri erinevatel kõrgustel ja arvestada ka keskmist temperatuuri (average temperature) net-koguste arvestamiseks. Võib olla integreritud settinud vee nivoo anduriga (= mudel 765). Mudel 566 on  krüogeen versioon kasutamiseks LNG-vedeldatud gaasi mahutitel.
Rosemount 765 Multiple Spot Temperature and Water Level Sensor - mitme-punkti temperatuuri ja settinud vee nivoo sensor
Kui temperatuurisensori 565 alumisse otsa on integreeritud veetaseme sensor pikkusega 0,5m või 1,0m. Teades mahuti põhja settinud vee nivood saame välja arvestada hoiustatava produkti tegeliku koguse ja vajadusel ka settinud vee välja pumbata.
Rosemount 644 Temperature Transmitter with 65 Single Point Sensor - ühe-punkti temperatuuri andur
On kasutusel väiksemate nõudmiste korral hoiustatava produkti mahu mõõtmisel ja arvutamisel. Samuti kui ei ole võimalik mahuti iseärasuste tõttu kasutada mitme-punkti andurit. Paigaldus tavaliselt mahuti küljelt.
Rosemount Cool Down and Leak Detection Sensor- jahtumise ja lekke tuvastamise temperatuuri andur
On väga usaldusväärne temperatuuri andur vedeldatud LNG gaasimahutite seina temperatuuri mõõtmiseks, maha jahutumise kontrolliks ning lekete tuvastamiseks.
Surve
Rosemount 3051S Pressure Transmitter- surveandur
Ülitäpne (0,025% mõõteskaalast) mõõteriist, kasutatakse Raptor mõõtesüsteemis mahutis hoiustatavate vedelike on-line tiheduse mõõtmisel, net mahtude ja massi arvestamisel.
Andmeside ja lisatarvikud
Rosemount 2410 Tank Hub- mahuti(te) keskus
Kontrollib andmesidet mahutil paiknevate mõõteseadmete ja kontrollruumi seadmete (FCU-2160, FBM-2180, TankMaster-PC) vahel. On saadaval kahes variandis - kas ühele mahutile (5900 seeria radarid)  või mitmele (maks. kuni 5-le) mahutile korraga (53 ja 54 -seeria radarid). Tagab ka toite kõigile seadmetele läbi ohutu nõrkvoolu toite- ja andmesideahela (intrinsically safe Tankbus). 
Rosemount 2160 Field Communication Unit- andmete kontsentraator - infoühildusplokk
Pärib ja saab järjepidevalt andmeid otse mahuti-seadmetelt või läbi Tank Hub 2410 mahutikeksuse ning salvestab ja kontsentreerib väärtused  puhvermälus. On võimeline käsitlema päringuid ka mistahes teisest nn. Host arvutist ja/või DCS- arvutiseeritud automatiseerimis ja juhtimissüsteemist kasutades selleks Modbus andmeside protokolli.
Rosemount 2460 System Hub - süsteemi keskus - uue põlvkonna infoühildusplokk (asendab 2160 FCU)  NB! UUDIS 2015!
Kuni 64 mahuti seadmete mõõteandmete vahendamine reaalajas TankMaster PC või ja/või muude Host/DCS süsteemide vahel.
Rosemount 2230 Graphical Field Display- graafline displei-ekraan
Mahuti põhiliste mõõteandmete nagu produkti nivoo, temperatuur ja rõhk kuvamiseks. Kasutajasõbralik menüü, taustavalgusega ekraan, sobib rasketesse välistingimustesse ja plahvatusohtliku keskkonda. Paigaldatakse tavaliselt mahutile või selle jalamile. 
Rosemount 2180 Field Bus Modem- TRL/2 Modbus modem
FCU 2160 või Tank Hub 2410 (juhul kui neil on TRL/2 Modbus andmeside väljund)  ja TankMaster tarkvaraga arvuti omavaheliseks ühendamiseks. Paigaldus vahetult enne arvutit, ühendus arvutiga RS232 või USB ühenduse kaudu.
Rosemount 2160 Wireless Level Switch- Juhtmevaba nivoo lüliti
Vibreeriva kahvliga ühe punkti nivoolüliti, kasutatakse mahutite ületäitmise vältimiseks. Juhtmevaba lahendus  välistab kulud juhtmetele.
Rosemount 2130 High Temperature Level Switch- Kõrge temperatuuriga produkti nivoo lüliti
SIL 2 sertifitseeritud vibreeriva kahvliga ühe punkti nivoolüliti, kasutatakse lisaandurina mahutite ületäitmise vältimiseks, sobilik ka kõrge temperatuuriga vedelikele. Iseeneslik töökorrasoleku kontroll.
Whessoe 1146 LTD - Level, Temperature & Density gauge- nivoo, temperatuuri ja tiheduse andur
Mõeldud krüogeenmahutitele lisamõõtevahendina. Mõõtes kuni 250 punkti andmed, et koostada detailne ja täpne temperatuuri ning tiheduse profiil, mis võimaldab tuvastada vedeliku kihistumise tasemed mahutis.
 
 

Rosemount LNG Tank Radar Management System