ROSEMOUNT LNG Mõõdikud

ROSEMOUNT Tank Gauging LNG Management System on avatud arhitektuuriga ja võimaldab kombineerida Rosemount 5900 radar-nivoomõõturid koos ülejäänud seadmetega ühtseks täiuslikuks mõõtesüsteemiks.

Alustades eraldiseisvast Rosemount 5900 radarist kuni komplektse LNG laovarude jälgimise süsteemini. Radar-nivoomõtur 5900S täpsusega on ±0.5 mm omab sertifitseeringut mahutite ületäitumise vältimise normidele SIL 2 ja SIL 3 vastavalt IEC 61508 osale 1-7, samuti OIML ja Eesti tüübikinnituse sertifikaate.

Suure usaldusväärsusega süsteem annab põhjaliku ülevaate andmetest: vedeliku nivoo ehk tasapind, vedeliku temperatuur ja tihedus, ülemine alarmnivoo, mahutite seinatemperatuuri mõõtmine ja maha jahtumise kontroll ning lekete tuvastamine.
              
Rosemount LNG TankRadar brošüür

ROSEMOUNT LNG mahutite mõõtesüsteemi seadmed 
Rosemount 5900S Radar Level Gauge - FMCW ehk moduleeritava sagedusega pidevlaine radar-nivoomõõtur
Parimad mõõtetulemused, uudne disain, mõõtetäpsus ±0.5mm ja tüübikinnitus aktsiisiladude kaubavahetuseks (custody transfer accuracy),"2-in-1 redundancy" võimalus ehk kaks-ühes duubeldav mõõtmine, kus kaks sõltumatut radari elektroonikat on ühes radari korpuses ja kasutavad ühte antenni, mis võimaldab saavutada SIL 3 ohutuse taseme vaid ühe seadme abil. Valik erinevaid antenne vastavalt otstarbele ja paigaldusäärikule.

Rosemount 5900C Radar Level Gauge - FMCW radar-nivoomõõtur, väiksema tagatud mõõtetäpsusega
On 5900-seeria radari lihtsam versioon, usaldusväärne lahendus kulu-efektiivsete lahenduste tarvis, tagatud täpsusega ±3mm. Kontaktivaba mõõtmistehnoloogia hoiab hooldekulud madalal. Otstarbekas kasutamiseks juhtudel kus Kõrgeima täpsusega 5900S baasil lahendus osutub liiga kulukaks ning keskmise täpsusega 5300 ja 5400 seeria puls-radarid ei taga nõutavat täpsust. 
Rosemount 2240S Multi-input Temperature Transmitter - mitme-punkti temperatuuriandur
Eriti stabiilne, vastav aktsiisilao kaubavahetuse (custody transfer) tarbeks, kus on nõutud eriti täpne nivoo ja temperatuuri mõõtmine net-standard mahu arvestusteks. Kasutamiseks integreeritult koos mitme-punkti temperatuuri-sensoritega 565/ 566/ 765 või "Cool Down & Leak Detection Sensor" ehk jahtumise ja lekke tuvastamise sensoriga (krüogeen ja LNG-vedeldatud gaasi mahutitel). 
 
Rosemount 565/566 Multiple Spot or Average Temperature Sensor- mitme-punkti temperatuuri sensor
Mahutab kuni 16 mõõtepunkti/elementi, mis paigutatuna erinevatele kõrgustele võimaldab jägida produkti temperatuuri erinevatel kõrgustel ja arvestada ka keskmist temperatuuri (average temperature) net-koguste arvestamiseks. Võib olla integreritud settinud vee nivoo anduriga (= mudel 765). Mudel 566 on  krüogeen versioon kasutamiseks LNG-vedeldatud gaasi mahutitel.
 
Rosemount Cool Down and Leak Detection Sensor- jahtumise ja lekke tuvastamise temperatuuri andur
On väga usaldusväärne temperatuuri andur vedeldatud LNG gaasimahutite seina temperatuuri mõõtmiseks, maha jahutumise kontrolliks ning lekete tuvastamiseks.
 
Rosemount 2410 Tank Hub- mahuti(te) keskus
Kontrollib andmesidet mahutil paiknevate mõõteseadmete ja kontrollruumi seadmete (FCU-2160, FBM-2180, TankMaster-PC) vahel. On saadaval kahes variandis - kas ühele mahutile (5900 seeria radarid)  või mitmele (maks. kuni 5-le) mahutile korraga (53 ja 54 -seeria radarid). Tagab ka toite kõigile seadmetele läbi ohutu nõrkvoolu toite- ja andmesideahela (intrinsically safe Tankbus). 
 
Rosemount 2230 Graphical Field Display- graafline displei-ekraan
Mahuti põhiliste mõõteandmete nagu produkti nivoo, temperatuur ja rõhk kuvamiseks. Kasutajasõbralik menüü, taustavalgusega ekraan, sobib rasketesse välistingimustesse ja plahvatusohtliku keskkonda. Paigaldatakse tavaliselt mahutile või selle jalamile. 
 
Rosemount 2160 Field Communication Unit- andmete kontsentraator - infoühildusplokk  (NB! tootmisest maas alates 2016!) 
Pärib ja saab järjepidevalt andmeid otse mahuti-seadmetelt või läbi Tank Hub 2410 mahutikeksuse ning salvestab ja kontsentreerib väärtused  puhvermälus. On võimeline käsitlema päringuid ka mistahes teisest nn. Host arvutist ja/või DCS- arvutiseeritud automatiseerimis ja juhtimissüsteemist kasutades selleks Modbus andmeside protokolli.
 
 
Rosemount 2460 System Hub - süsteemi keskus - uue põlvkonna infoühildusplokk (asendab 2160 FCU)
Kuni 64 mahuti seadmete mõõteandmete vahendamine reaalajas TankMaster PC või ja/või muude Host/DCS süsteemide vahel.
 
Whessoe 1146 LTD - Level, Temperature & Density gauge- nivoo, temperatuuri ja tiheduse andur
Mõeldud krüogeenmahutitele lisamõõtevahendina. Mõõtes kuni 250 punkti andmed, et koostada detailne ja täpne temperatuuri ning tiheduse profiil, mis võimaldab tuvastada vedeliku kihistumise tasemed mahutis.