ISOIL VEGA - elektrooniline laadimiskompuuter

Miks elektrooniline lugeja?

Mehaanilise vooluhulgamõõdiku (P.D. mõõdik) üks põhikomponente on tema "mehaaniline lugeja", nii õelda kohalik indikaator, mis on asetatud otse mõõdikule. Teda käitab mõõdiku väljaulatuv võll, mis ühendub suure hulga hammas- ja numbriratastega. Et oleks võimalik lugeda erinevaid suurusi (liitrid, kuupmeetrid jne) tuleb paigaldada mõõdiku ja lugeja vahele kalibreerimismehhanism, mis sisaldab variaatorit, tänu millele on võimalik teostada kalibreerimist. Tihti on mehaanilisele mõõdikule lisatud ka etteandemehhanism, mis on sammuti mehhaaniline, ning palju teisi lisaseadmeid nagu: kaalu ja hulga adapter, vooluhulga indikaator, pulsi edastaja, temperatuuri kompensaator. Eriti see viimane on mehaaniliselt keeruline, kuna ta põhineb vedeliku soojuspaisumisel. Paisumine põhjustab kiirusemuutumist teises mehaanilises lugejas. Kõik see on üpris kohmakas ja näitab selgelt millised probleemid võivad tekkida mehaanilises lugejas: esiteks, regulaarse hoolduse ja remondi vajadus, kuna seal on palju liikuvaid ja kuluvaid osi; teiseks, probleemid tänu arvestatavale kaalule ja mõõdule, nagu ka mobiilsuse ja paindlikuse puudumine. Ideaalset lahendust saab pakkuda ainult elektroonika.

ISOIL on viiekümne aastase mõõdikute ja automaatikasüsteemide tootmise kogemusele tuginedes välja arendanud elektroonilise laadimiskompuutri VEGA II. Laadimiskompuutri VEGA II saab paigaldada ka vana mehaanilise Veeder Root lugeja asemele, ning seega ka olemasolevaid mõõdikuid kaasajastada. Laadimiskompuuter juhib automaatselt laadimisprotsessi: kontrollib, kas maandus on olemas, et ületäitumisandurid ei oleks rakendunud, lülitab käima pumba, võimaldab koguse ettemääramist, juhib digitaalselt (ISOVALVE) laadimisklappi (alustab laadimist aeglase kiirusega ning siis tõstab kiiruse normaaltasemele ning enne laadimise lõppu aeglustab laadimiskiiruse )ja sulgeb klapi ning pumba. Võimaldab printida laadimise kohta andmed, samuti andmevahetust arvutisüsteemiga, jne, jne. Elektroonilisel laadimiskompuutril on ka sisemine kütteelement, hoidmaks elektroonikat ning vedelkristallpaneele külma eest.

* VEGA II tehniline kirjeldus: vegaII.pdf

www.isoilmeter.com