Leegipüüdjad ja üle- ning alarõhuklapid

Mis on Leegipüüdja?

Iseseisev kaitsesüsteem (94/9/EG) Seade, mis on paigaldatud mahuti flantsile või torujuhtmete vahele aj mille eesmärgiks on lubada gaaside vool kuid peatada leegi edasiliikumine. (EN 12874:2001)

 

 

 

 

Mis on Üle-ja Alarõhu kaitseklapp?
Seade hoidmaks gaase mahutis ning mis on suletud maksimum ja miinimum töörõhkude vahemikus ja mis töötab ka standardse ülerõhuklapina.

 

 

 

Mis on Mahutite Seadmed?
Seadmed, mis on vajalikud põlevate (plahvatusohtlike) ja mittepõlevate vedelike mahutite jaoks, nagu mõõduluugid, tasemenäidikud, ujuvad laadimisvarred, põhjaklapid jne.