KROODI terminal

Kroodi Terminalile oleme tarninud SAAB Tank Radar mahutite  radarmõõtesüsteemi, SKUM tulekustutusseadmed, ISOIL paakautode laadimise vooluhulgamõõdikud ja MEYERINCK paakautode ülat- ning altlaadimisvarred.

KROODI Terminalile oleme tarninud ka KAPPA GI Gaaside Taaskasutamise Seadme.