Baltic Oil Service

Baltic Oil Service'le ehk endise nimega Paldiski Biodiisltehasele oleme tarninud Rosemount Tank Radar mahutite pinnataseme radarmõõtesüsteemi ja rõhuandurid, OFFICINE OROBICHE ületäitumisandurid, ISOIL vooluhulgamõõdikud, klapid, filtrid ja maandusseadmed, Alfons Haar'i ja Fafnir ületäitekontrolli seadmed, PROTEGO üle/alarõhuklapid ja leegipüüdjad, Instrum lämmastikkatteklapid.