Bladder Tank

Bladder tank (kummipõiega mahuti)-süsteemi kõige suurem eelis on see, et ei ole liikuvaid osi. Niipea kui veepump sisse lülitub, rakendub koheselt tööle ka süsteem. Põismahuti töötab koos dosaatorseadmega TP või TPW. Veesurve suunatakse dosaatorseadme ühelt poolt põismahuti kummipõie ümber ja niimoodi surutakse dosaatorisse vahukontsentraat, mis dosaatorseadmes segatakse õiges vahekorras kustutusveega. Niimoodi saadaksegi kas 3-e (vees lahustumatute ainete - hüdrokarbonaatide kustutamiseks)või 6-e protsendiline(vees lahustuvate ainete kustutamiseks) vahuvesi. Kuna ei kasutata ühtegi muud seadet peale tulekustutusvee tagab bladdertank-süsteem tõrkekindla tööprotsessi ja seega ei ole vaja ka seadmeid dubleerida.

Tehnilised andmed:  * vertikaalne mahuti

Tehnilised andmed:  * horisontaalne mahuti

 

www.skum.com