ISOIL maandusindikaator MT30

Maandusindikaator MT30 on järglaseks eelmise põlvkonna mudelile MT 20, mida on paigaldatud tuhandeid erinevatesse naftakeemia terminalidesse üle kogu maailma. MT30 on projekteeritud ning ehitatud vastamaks ATEX 94/9/CE direktiivile ja plahvatusohutsklassifikatsiooniga EEx-d [ia] IIB T6 ning veekindel (IP 66).

MT30 tagab kontrollitud maanduse laadimisel plahvatusohtlikke vedelikke paakautodest ning paakvagunitest ning nendesse, hoides ära staatilise elektri poolt tekitatava võimaliku sädelahenduse.

Seade kontrollib enne laadimise alustamist, et on olemas korralik maandus. Seade on veel ka n.n. kahesüsteemne. Pleale selle, et ta kontrollib maanduse olemasolu, kontrollib ta ka maandatud paakauto või vaguni mahtuvust, et tõepoolest on ikka maanduspihid kinnitatud auto või vaguni külge, mitte aga laadimisestakaadi metallkonstruktsiooni külge.

ISOIL'i maandusseade varustatakse ka isevabastuvate maanduspihtidega ning kaablirullikuga.

Tehniline info: mt30.pdf

www.isoilmeter.com