SAAB TankRadar REX - VANA VERSIOON

TankRadar® Rex on mõeldud kasutamiseks naftakeemia tööstuses, ning vedelkütuse mahutiparkides mahutite pinnataseme mõõtmiseks. TankRadar Rex mõõtesüsteemi saab kasutada legaal - metroloogiliste arvelduste teostamiseks, tootmise kontrollimiseks, mahutite inventariseerimiseks või mahuti täitmiseks ilma ülevoolu riskita.
TankRadar Rex - mõõdab taset täpsusega ±0,5 mm, suudab imiteerida teiste tootjate tasememõõdikuid ja olla täielikult integreeritud ka teiste pinnatasememõõdikute valmistajate olemasolevasse süsteemi.  Veel infot:  the new king.pdf

RTG REX tehnilise kirjelduse leiad siit: rex techn desct.pdf

Valida on 4-ja erineva antennitüübi vahel:

1. Koonusantenn (RTG 3920)- mõeldud väiksematele mahutitele, kõrgusega kuni 20 m.  Tehniline kirjeldus:  rex 3920.pdf

2. Paraboolantenn (RTG 3930)- mõeldud suurtele masuudi- ja diiselkütuse mahutitele. Tehniline kirjeldus: rex 3930.pdf

3. Array antenn (RTG 3950)- mõeldud ujuva vahekatusega bensiini- ning diiselkütuse mahutitele. Tehniline kirjeldus: rex 3950.pdf

4. Vedelgaasiantenn (RTG 3960)- mõeldud vedelgaasimahutitele.  Tehniline kirjeldus: rex 3960.pdf

TankRadar REX i saab paigaldada ka otse konkurentide pinnamõõtesüsteemisesse. Eestis töötavab 5 tk. TankRadar REX'i Scantransis L&J mõõtesüsteemis (info: L&J.pdf).Levinumad süteemid, kus REX töötab on veel näiteks Enraf'i süsteem (info: enrafemulation.pdf), Varec (info: varecemulation.pdf) jne. Samuti sobib TankRadar REX täitma ületäitumisanduri funktsiooni ja sellele on olemas ka TÜV sertifikaat (info: overfill.pdf). REX sobib ka lekete detektoriks (info: leakage.pdf).

Rosemount Tank Control mahuti mõõtesüsteem on täiuslik mahutihaldamise süsteem. Ta on täiuslik töörist inventariseerimis- ja legaalmetroloogilste mõõtmiste teostamiseks. Samuti ka lekkekontrolliks ja igapäevasteks operatsioonideks. Ta sisaldab pinnataseme, temperatuuri, surve, massi, mahu ja põhjavee mõõtmise liideseid. Saab Rosemount'i lahendus integreerub lihtsalt olemasolevasse võrku, DCS- või arvutisüsteemi, andes kogu informatsiooni mida vajatakse kontrollruumis. 

Lisainformatsiooni leiate:    www.tankintelligence.com

Rosemount'i koduleht:   www.tankradar.com